Email:

melanie.xue at nyu.edu

Phone: 

+1 (909) 560-9037

Addresses:

New York University - Abu Dhabi

Social Science Division, A5-1119 

PO Box 129188

Saadiyat Island, Abu Dhabi 

New York University - Abu Dhabi

PO Box 903

New York, NY 10276-0903